Январь - Март

01.05.2022

ЯНВАРЬ

1.jpg

1 января

Новогодняя ночь на площади (Гродно, площадь Советская)

Главная новогодняя площадка города Гродно - площадь Советская - превратится в волшебную сказку. Новогодняя ночь наполнится чудесами, интерактивной музыкально-театрализованной программой, приключениями и сюрпризами.

Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи, символ наступившего и уходящего года поздравят гостей и жителей города с праздником.

В программе: праздничный фейерверк, конкурсы, хороводы вокруг главной елки. Гродненцам и гостям города будут представлены яркие концертные номера от артистов Гродненского городского центра культуры и дискотека от ди-джеев с самыми зажигательными хитами.

Хотите встретить новый 2022 год незабываемо? Давайте встретим этот год вместе!

Подробная информация на сайте: http://ckg.by

Тел.: +375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375 152 68 20 20 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

 

СТУДЗЕНЬ

1.jpg

1 студзеня

Навагодняя ноч на плошчы (г. Гродна, пл. Савецкая)

Галоўная навагодняя пляцоўка горада Гродна плошча Савецкая ператворыцца ў чароўную казку. Навагодняя ноч напоўніцца цудамі, інтэрактыўнай музычна-тэатралізаванай праграмай, прыгодамі і сюрпрызамі.

Дзед Мароз, Снягурка і казачныя персанажы, сімвал надыходзячага і былога года павіншуюць гасцей і жыхароў горада са святам.

У праграме: святочны феерверк, конкурсы, карагоды вакол галоўнай ёлкі. Гарадзенцам і гасцям горада будуць прадстаўлены яркія канцэртныя нумары ад артыстаў Гродзенскага гарадскога цэнтра культуры і дыскатэка з самымі яскравымі хітамі.

Хочаце сустрэць новы 2022 год незабыўна?

Давайце сустрэнем гэты год разам!

Тэл: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага , 33 )

e-mail: ck.grodno@gmail.com

JANUARY

1.jpg

January 1st

The New Year’s Eve (Grodno, Sovetskaya Square)

Sovetskaya Square is the main New Year’s place in the city of Grodno that will become a magic fairy-tale. The New Year’s Eve will be full of wonders, an interactive music-theatrical program, adventures and surprises.

Father Frost, Snow Maiden and fairy-tale characters, the symbol the coming and expiring year, will congratulate the guests and the residents of the city on the holiday.

The program will include festive fireworks, contests, dances around the main Christmas tree. The residents and guests of the city will see lively concert performances of the artists of “Grodno City Culture center” and a disco with the participation of DJs and the most energetic hits.

Would you like to celebrate the New Year’s Day memorably? Let’s celebrate the coming year together!

Detailed information on the website: http://ckg.by

Tel.: +375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375 152 68 20 20 (SI “Grodno City Culture center”, Vrublevskogo str., 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

ФЕВРАЛЬ

2.jpg

15 февраля

День памяти воинов-интернационалистов (митинг-реквием), (сквер по ул. Курчатова)

Память – это главное богатство человечества. Память дарит нам радость и боль, улыбки и слезы, память дарует нам опыт и связь поколений. Мы воздаем дань уважения воинам-интернационалистам, сполна отдавшим свой долг Родине. Ветераны войны в Афганистане, родственники и близкие погибших, представители власти и общественности возложат цветы и венки к памятнику в память о людях, принимавших участие в сложной афганской войне, длившейся 9 лет! Это памятная дата в Республике Беларусь!

Тел.: + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), + 375152 68 20 20, (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33) E-mail: ck.grodno@gmail.com

ЛЮТЫ

2.jpg

15 лютага

Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў (мітынг-рэквіем), (сквер па вул. Курчатава)

Памяць - гэта галоўнае багацце чалавецтва. Памяць дорыць нам радасць і боль, усмешкі і слёзы, памяць даруе нам вопыт і сувязь пакаленняў. Мы аддаём даніну павагі воінам-інтэрнацыяналістам, якія аддалі спаўна свой доўг Радзіме. Ветэраны вайны ў Афганістане, сваякі і блізкія загінуўшых, прадстаўнікі ўлады і грамадскасці ўскладуць кветкі і вянкі да помніка ў памяць людзей, якія прымалі ўдзел у афганскай вайне, якая доўжылася 9 гадоў! Гэта памятная дата ў Рэспубліцы Беларусь!

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемстваў на сайце: http://ckg.by

Тэл: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага , 33 )

FEBRUARY

2.jpg

February 15th

Memorial Day of Warriors-Internationalists (meeting-requiem), (the park in Kurchatova str.)

Memory is the main wealth of the humankind. Memory gives us joyfulness and pain, smiles and tears, memory presents us experience and the connection of generations. We honor warriors who paid tribute to their Motherland. The veterans of the war in Afghanistan, relatives and close people of the dead, the government and public representatives will lay the flowers and the wreaths at the monument in memory of the people who took part in the hard Afghan war that lasted 9 years.
This is a memorable date in the Republic of Belarus.

Detailed information on the website: http://ckg.by

Tel.: +375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375 152 68 20 20 (SI “Grodno City Culture center”, Vrublevskogo str., 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

3.jpg

16-17 февраля 2022 г.

Конкурс среди детей и молодежи джазовой и эстрадной музыки Grodno Young JAZZ - 2022 (Концертный зал, г. Гродно, ул. Держинского, 1)

Конкурс среди детей и молодёжи джазовой и эстрадной музыки «Grodno Young JAZZ». Учащиеся детских музыкальных школ и средних специальных учебных заведений города Гродно будут состязаться в мастерстве исполнения джазовых композиций.

В исполнении юных дарований прозвучат композиции джазовой классики, произведения современных зарубежных и белорусских музыкантов и джазовые аранжировки фольклора. Рояль, саксофон, гитара, скрипка и даже цимбалы – на протяжении двух дней ребята продемонстрируют по-настоящему виртуозное исполнение на самых разных музыкальных инструментах.

Это еще совсем молодой музыкальный проект, но он уже даёт шанс юным музыкантам раскрыть свой потенциал и проявить себя на большой сцене!

Тел.: +375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375 152 68 20 20 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

3.jpg

16-17 лютага

Конкурс сярод дзяцей і моладзі джазавай і эстраднай музыкі Grodno Young JAZZ - 2022 (канцэртная зала ДУК «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул.Дзяржынскага, 1)

Конкурс сярод дзяцей і моладзі джазавай і эстраднай музыкі “Grodno Young JAZZ”. Навучэнцы дзіцячых музычных школ і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў горада Гродна будуць змагацца ў майстэрстве выканання джазавых кампазіцый.

У выкананні юных талентаў прагучаць кампазіцыі джазавай класікі, творы сучасных замежных і беларускіх музыкантаў і джазавыя аранжыроўкі фальклору. Раяль, саксафон, гітара, скрыпка і нават цымбалы ‒ на працягу двух дзён моладзь прадэманструе па-сапраўднаму віртуознае выкананне на самых розных музычных інструментах.

Гэта яшчэ зусім малады музычны праект, але ён ужо дае шанец юным музыкам раскрыць свой патэнцыял і праявіць сябе на вялікай сцэне!

Тэл: + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20 (ГУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага, 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

3.jpg

February 16th-17th

Competition of jazz and variety music for children and youth ‘Grodno Young JAZZ - 2022’ (Concert Hall of SI “Grodno City Culture Centre”, Grodno, Dzerzhinskogo str., 1)

Students of Grodno music schools and colleges will compete in playing jazz and variety music. You will enjoy jazz, pop and folk music performed by young people. For two days young talents will entertain you with different pieces of music by playing the piano, the saxophone, the guitar, the violin and even cymbals.

‘Grodno Young JAZZ’ is a new music project which gives a chance to young musicians to show their talent and perform on a big stage!

Tel.: +375152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375152 68 20 20, (SI “Grodno City Culture Center” Vrublevskogo str., 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

4.jpg

19 февраля

Культурно-спортивный праздник «Навстречу весне – 2022» (урочище «Пышки»)

Традиционный праздник «Навстречу весне» – это сказочное и увлекательное путешествие, которое проходит ежегодно в урочище Пышки.

В этом году жителей и гостей города ждут разнообразные игры и забавы, зажигательные песни и пляски, веселые розыгрыши и сюрпризы, незабываемые подарки. Для проявления отличной сноровки и ловкости будут подготовлены разнообразные спортивные состязания и площадки.

Свои звонкие, зажигательные песни и пляски подарят исполнители и коллективы учреждений культуры города Гродно. И, конечно же, самый яркий момент праздника это – сжигание чучела зимы!

Давайте вместе будем в этот день, день проводов зимы 2022 года!

Подробная информация на сайте: http://ckg.by

Тел.: +375152 740032, +375152 960094 (отдел спорта и туризма горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома)

e-mail: gikfiz@tut.by

4.jpg

19 лютага

Культурна-спартыўнае свята “Насустрач вясне – 2022” (урочышча “Пышкі”)

Традыцыйнае свята “Насустрач вясне” - гэта казачнае і займальнае падарожжа, якое праходзіць штогод ва ўрочышчы Пышкі.

У гэтым годзе жыхароў і гасцей горада чакаюць разнастайныя гульні і забавы, песні і танцы, вясёлыя розыгрышы і сюрпрызы, незабыўныя падарункі. Для праяўлення выдатнага спрыту будуць падрыхтаваны разнастайныя спартыўныя спаборніцтвы і пляцоўкі.

Свае звонкія песні і танцы падораць выканаўцы і калектывы ўстаноў культуры горада Гродна. І, вядома ж, самы яркі момант свята гэта - спальванне пудзіла зімы!

Давайце разам будзем у гэты дзень, дзень провадаў зімы 2022 года!

Тэл: +375 152 74 00 32, +375 152 96 00 94 (Аддзел спорту і турызму гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 62 60 02 (аддзел культуры гарвыканкама) e-mail: gikfiz@tut.by

4.jpg

February 19th

Cultural and sports celebration “Welcoming Spring-2022” (Pyshki tract)

The traditional event “Welcoming Spring” is a fabulous and adventurous event which is held annually in Pyshki tract. This year the guests and residents of the city will be surprised by various games and amusements, inspiring songs and dances, practical jokes and surprises, unforgettable gifts.

Different sport competitions and playgrounds to demonstrate skills and agility will be organized. Singers and music bands of Grodno institutions of culture will perform sonorous and catching songs and dances. In addition, of course, burning of a scarecrow of winter will be the brightest moment of the holiday!

Let’s celebrate this day of seeing winter 2022 off together!

Detailed information on the website: http://ckg.by

Tel.: +375 152 740032, +375 152 960094 (Department of Sport and Tourism of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1)

E-mail: gikfiz@tut/.by

 

МАРТ

5.jpg

5 марта

Праздник ремесленников «Казюки» (пл. Советская)

Идея проведения ярмарки в честь Святого Казимира – покровителя ремесленников и мастеров – зародилась ещё во времена Средневековья. В начале весны наш город Гродно в очередной раз воплотит её в жизнь.

Уже более 20 лет "Казюки" проходят в Гродно и каждый раз собирают несколько сотен талантливых умельцев из разных стран и городов, а также любителей эксклюзивных вещей ручной работы. Здесь можно найти изделия из глины, соломы, кожи, метала, бисера, стекла, всех мыслимых и немыслимых материалов, которые руками мастера превращаются в произведения искусства. Праздник не обойдётся без веселой развлекательной программы, возможностей примерить на себя средневековую профессию, а также дегустации необычных напитков на травах, ягодах и меде.

Тел.: +375152 62 60 02, (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152 68 20 20 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Врублевского, 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

САКАВІК

5.jpg

5 сакавіка

Свята рамеснікаў "Казюкі" (пл. Савецкая)

Ідэя правядзення кірмашу ў гонар Святога Казіміра - апекуна рамеснікаў і майстроў - зарадзілася яшчэ ў часы Сярэднявечча. У пачатку вясны наш горад Гродна ў чарговы раз ўвасобіць яе ў жыццё.

Ужо больш за 20 гадоў “Казюкі” праходзяць у Гродна і кожны раз збіраюць некалькі сотняў таленавітых умельцаў з розных краін і гарадоў, а таксама аматараў эксклюзіўных рэчаў ручной работы. Тут можна знайсці вырабы з гліны, саломы, скуры, металу, бiсеру, шкла, усіх мажлівых і неймаверных матэрыялаў, якія рукамі майстра ператвараюцца ў творы мастацтва. Свята не абыдзецца без вясёлай забаўляльнай праграмы, магчымасцяў прымерыць на сябе сярэднявечную прафесію, а таксама дэгустацыі незвычайных напояў на травах, ягадах і мёдзе.

Тэл: + 375 152 72 06 94, (аддзел культуры гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 68 20 20, (ГУ “Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры”, вул. Урублеўскага, 33). E-mail: ck.grodno@gmail.com

MARCH

5.jpg

March 5th

Crafts Festival “Kaziuki” (Grodno, Sovetskaya Square)

The idea to hold a fair on behalf of St. Kazimir, the patron saint of crafts and craftsmen, dates back to the Middle Ages. Grodno will hold the fair at the beginning of the spring again.

For more than twenty years “Kaziuki” has been held in Grodno. Each time it brings hundreds of talented craftsmen, as well as visitors from different countries and cities who enjoy handmade works, together. Here you can find works made from clay, straw, skin, metal, beads, glass and all other imaginable and unimaginable materials which skillful craftsmen turn into items of art. The festival will offer an entertaining program. Visitors will have a chance to try a medieval job and taste unusual drinks made from herbs, berries and honey.

Detailed information on the website: http://ckg.by

Tel.: +375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375 152 68 20 20, +375 152 6848 57 (SI “Grodno City Culture center”, Vrublevskogo str., 33)

E-mail: ck.grodno@gmail.com

6.jpg

12 марта

IX открытый городской детский фестиваль-конкурс белорусской музыки (г. Гродно, ул. Кирова, 40)

На протяжении многих лет фестиваль-конкурс является одной из важных традиций музыкальной культуры города Гродно. Идея его проведения заключается не столько в музыкальном состязании среди юных талантов, сколько в популяризации белорусской народной и авторской музыки и воспитании у молодого поколения чувства патриотизма, основанного на любви к национальной культуре.

Поскольку фестиваль-конкурс является открытым, заявки для участия в нем могут подавать не только участники из г. Гродно и Гродненского района, но и Республики Беларусь в целом. В репертуаре исполняемых произведений – авторские сочинения белорусских композиторов и оригинальные обработки народных белорусских песен.

Ждем Вас на нашем празднике музыки!

Тел.: + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152 625957, +375 29 5878142 (ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 1 имени Ю.В.Семеняко г. Гродно», ул.Кирова, 40)

6.jpg

12 сакавіка

IX адкрыты гарадскі дзіцячы фестываль-конкурс беларускай музыкі (г. Гродна, вул. Кірава, 40)

На працягу многіх гадоў фестываль-конкурс з’яўляецца адной з важных традыцый музычнай культуры горада Гродна. Ідэя яго правядзення заключаецца не столькі ў музычным спаборніцтве сярод юных талентаў, колькі ў папулярызацыі беларускай народнай і аўтарскай музыкі і выхаванню ў маладога пакалення пачуцця патрыятызму, заснаванага на любові да нацыянальнай культуры.

Паколькі фестываль-конкурс з’яўляецца адкрытым, заяўкі для ўдзелу ў ім могуць падаваць не толькі ўдзельнікі з г. Гродна і Гродзенскага раёна, але і Рэспублікі Беларусь ў цэлым. У рэпертуары воконваемых твораў – аўтарскія сачыненні беларускіх кампазітараў і арыгінальныя апрацоўкі народных беларускіх песень.

Чакаем Вас на нашым свяце музыкі!

Тэл.: +37529152 62 59 57, +375 295878142 ДУА “Дзіцячая музычная школа мастацтваў № 1 імя Ю.У.Семянякі г. Гродна” (вул. Кірава, 40).

6.jpg

March 12th

IX open city children's festival-contest of Belarusian music (Grodno, Kirova str., 40)

For many years, the festival-contest has been one of the important traditions of the musical culture of the city of Grodno. The idea of holding it is not so much a musical contest among young talents, but the popularization of Belarusian folk and author's music and fostering a sense of patriotism based on love for national culture in the younger generation.

Since the festival-contest is open, applications for participation in it can be submitted not only by participants from Grodno and the Grodno region, but also from the whole Republic of Belarus. The repertoire of the performed works includes author's works of Belarusian composers and original arrangements of Belarusian folk songs.

We are waiting for you at our festival of music!

Tel.: 375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +375152 625957, +375 295878142 (SEI "Grodno Children's Music School of Arts №1 named after Yu.V. Semenyako", Kirova str., 40)

7.jpg

21–27 марта

I открытый фестиваль-конкурс театрального искусства «Под куполом Тизенгауза» (г.Гродно, пл. Тизенгауза, 5)

Фестиваль-конкурс «Под куполом Тизенгауза» посвящен одному из основателей культурной жизни г. Гродно – старосте Антонию Тизенгаузу и приурочен к Международному дню театра. Основной целью фестиваль-конкурс «Под куполом Тизенгауза» ставит объединение всех любителей театрального искусства.

К участию в конкурсе приглашаем детей и представителей молодежи от 5 до 18 лет со всех уголков Беларуси. Заявку на участие могут подать как коллективы, так и индивидуальные исполнители.

Тел.: + 375152 62 60 02, (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152 68 02 34, + 37529 785 57 80 (ГУО «Гродненская детская школа искусств им. Антония Тизенгауза», пл. Тизенгауза, 5)

7.jpg

21-27 сакавіка

I адкрыты фестываль-конкурс тэатральнага мастацтва «Пад купалам Тызенгаўза» (г. Гродна, пл. Тызенгаўза, 5)

Фестываль-конкурс «Пад купалам Тызенгаўза» прысвечаны аднаму з заснавальнікаў культурнага жыцця г. Гродна - старасце Антонію Тызенгаўзу і прымеркаваны да Міжнароднага дня тэатра. Асноўнай мэтай фестываль-конкурс «Пад купалам Тызенгаўза» ставіць аб'яднанне ўсіх аматараў тэатральнага мастацтва. Да ўдзелу ў конкурсе запрашаем дзяцей і прадстаўнікоў моладзі ад 5 да 18 гадоў з усіх куткоў Беларусі. Заяўку на ўдзел могуць падаць як калектывы, так і індывідуальныя выканаўцы.

Тэл .: +375152 68 02 34, + 375 29 785 57 80 ДУА «Гродзенская дзіцячая школа мастацтваў імя. Антонія Тызенгаўза», пл. Тызенгаўза, 5.

7.jpg

March 21st-27th

I open festival-contest of theatrical art "Under the dome of Tizengauz" (Grodno, Tizengauz Square, 5)

The festival-contest "Under the dome of Tizengauz" is dedicated to one of the founders of the cultural life of Grodno ‒ the headman Anthony Tizengauz and is timed to coincide with the International Theater Day. The main goal of the festival-contest "Under the dome of Tizengauz" is to unite all lovers of theatrical art.

Children and youth representatives aged 5 to 18 years from all over Belarus are invited to participate in the contest. Both groups and individual performers can apply for participation.

Tel.: 375 152 62 60 02 (Culture Department of the City Executive Committee, Grodno, Lenin Square, 2/1), +37529 7855780 (SEI “Grodno Children's Art School named after Anthony Tizengauz, Tizengauza sq., 5)

8.JPG

28 марта – 2 апреля

Неделя детской книги «Праздник чтения – всем на удивление!» (детские библиотеки)

Во время школьных весенних каникул в библиотеках города пройдёт комплекс познавательно-развлекательных мероприятий с целью воспитания любви к чтению и информационной культуры детей и подростков.

В программе: встречи с детскими писателями и поэтами, литературными героями, игры, конкурсы и викторины, музыкальные номера в исполнении юных артистов, выставки литературы «Хорошие книги – друзья навсегда», театрализованные представления и многое другое. Будет организовано чествование лучших читателей детских библиотек по итогам 2021 года.

Подробная информация накануне мероприятия на сайте: http://centrbibl.grodno.by в социальных сетях учреждения.

Тел. + 375152 62 60 02 (отдел культуры горисполкома, пл. Ленина, 2/1), +375152 695966, +375152 685732 (отдел библиотечного маркетинга Гродненской городской центральной библиотеки им. А. Макаёнка, ул. Титова, 12)

8.JPG

28 сакавiка- 2 красавiка

Тыдзень дзiцяцячай кнiгi «Свята чытання - усім на здзіўленне!» (Дзіцячыя бібліятэкі)

Падчас школьных вясновых канікул у бібліятэках горада пройдзе комплекс пазнавальна-забаўляльных мерапрыемстваў з мэтай выхавання любові да чытання і інфармацыйнай культуры дзяцей і падлеткаў. У праграме: сустрэчы з дзіцячымі пісьменнікамі і паэтамі, літаратурнымі героямі, гульні, конкурсы і віктарыны, музычныя нумары ў выкананні юных артыстаў, выставы літаратуры «Добрыя кнігі - сябры назаўжды», тэатралізаваныя паказы і многае іншае. Будзе арганізавана ўшанаванне лепшых чытачоў дзіцячых бібліятэк па выніках 2021 года.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемствы на сайце: http://centrbibl.grodno.by ў сацыяльных сетках ўстановы.

Тэл. + 375152 69 59 66, + 375152 68 57 32 (аддзел бібліятэчнага маркетынгу Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя. А. Макаёнка, вул. Цітова, 12, г. Гродна)

8.JPG

March 28th - April 2nd

Week of children's books "Reading holiday – to everyone’s surprise!" (Grodno children's libraries)

During spring school holidays, a complex of educational and entertainment events will be held in the city libraries in order to foster a love of reading and information culture in children and adolescents.

The program will include: meetings with children's writers and poets, literary characters, games, contests and quizzes, musical performances by young artists, exhibitions of literature "Good books are friends forever", theatrical performances, etc. A celebration will be organized for the best children’s libraries’ readers of the year 2021.

Detailed information will be on the eve of the event on the website: http://centrbibl.grodno.by in social networks of the institution.

Tel.: + 375152 695966, + 375152 685732 (Department of Library Marketing of Grodno city central library named after A. Makayonok, Titova str., 12)